3 octubre, 2023
ELS TUMORS ESCAPANT DEL SISTEMA IMMUNITÀRI

ELS TUMORS ESCAPANT DEL SISTEMA IMMUNITÀRI

Un tumor és com un monstre que creix i creix sense control dintre el cos. Les nostres defenses corren a atacar el tumor, les cèl·lules immunitàries CD4 comencen a produir IFNg perquè l’atac sigui el més eficaç possible!

No obstant hi ha una cosa en la que no hi contaven els CD4… El tumor és molt llest, i sap com aturar el seu atac. Aquets monstre és capaç d’expulsar TGFb, un petita proteïna que impedeix que els CD4 segueixin produint IFNg, neutralitzant així el seu atac.

Però no patiu, els tumor hi ha una cosa amb la que no pensaven! I és que ara nosaltres ja sabem la seva estratègia i podem començar noves armes per acabar amb elles.

Font: Sara Dimeloe et al. 2019 Science Signaling

Il·lustració: @carla_et_al