3 octubre, 2023
DIVIDINT EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC EN ZONES

DIVIDINT EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC EN ZONES

Les nostres cèl·lules són petites fabriques de proteïnes. Proteïnes que ens ajudaran a absorbir aliments, defensar-nos del microbis o inclús hormones que determinaran les nostres accions. I dins les cèl·lules la planta principal de fabricació és: el Reticle Endoplasmàtic.

Aquesta fabrica és una gran xarxa de tubs que es distribueix per tota la cèl·lula. Com la seva feina és tan complexa necessita que en cada lloc hi hagi el material necessari per a cada tasca. I aquí és on entren els nostres protagonistes d’avui: RTN4a i CLIMP63. Mentre el primer concentra tot el material a un lloc concret del Reticle l’altre el dispersa, fent entre els dos un equilibri necessari perquè en cada zona es faci una funció concreta.

Però… Sent tant petita com és la cèl·lula… més petit serà el Reticle… Com em vist les diferents zones? Això ha estat possible gràcies a la evolució que estan tenint els microscopis. Amb els de última generació podem veure amb molta més claredat el seguit de tubs que formen el Reticle, i els podem estudiar millor que amb la microscòpia convencional. En la segona foto podeu veure la comparativa de tots dos!

Font: Guang Gao et al. 2019 PLOS Biology

Il·lustració: @carla_et_al