3 octubre, 2023
LA INFLUENCIA DE LA GENÈTICA EN EL MICROBIOMA INSTESTINAL

LA INFLUENCIA DE LA GENÈTICA EN EL MICROBIOMA INSTESTINAL

La microbiota o la flora intestinal són tots aquells microorganismes (bacteris sobretot) que viuen en el nostre intestí i ens ajuden a digerir i absorbir nutrients.

Però no només això! Últimament em vist que tenir uns bacteris o uns altres formant part de la nostra flora pot influir en les possibilitats que tinguem de desenvolupar un càncer o en l’envelliment de les nostres cèl·lules.

Llavors… Què determina que tinguem uns determinats bacteris al nostre intestí? Se sap que la genètica hi juga un paper molt important, però ens falta saber com aquesta influeix en la flora, quin és el mecanisme?

Els àcids biliars que produïm poden arribar a la flora intestinal. Algun d’ells serviran d’aliment pels bacteris que viuen allà, fent que aquets creixin i es divideixen. En canvi, n’hi ha d’altres que tenen efectes antibacterians, matant la flora o almenys una part d’ella.

I que determina quins àcids biliars produïm? Doncs en part la genètica! Així que… PAM!! ja tenim relació entre la genètica i la composició de la flora intestinal: Segons la nostra genètica produirem uns àcids o una altres, aquets serviran d’aliment o mataran els bacteris de la flora, controlant així indirectament (i parcialment) la composició de la microbiota intestinal.

Font: Julia H Kemis et al. 2019 PLOS Genetics

Il·lustració: @carla_et_al